Komikern Kristoffer Appelquist uttalar sig om flyktingpolitik

Komikern Kristoffer Appelquist skrev igår ett inlägg på Facebook. I det lyfte han några idéer om svensk flyktingpolitik och inlägget blev ganska uppmärksammat. Jag tänkte här analysera hans resonemang. Här är vad han skrev:

Twitter räcker inte alltid till. Såhär menar jag:

Utsläpp av växthusgaser - orsaker och lösningar

Ett av dagens allvarligaste miljöproblem anses vara klimathotet. Forskarvärldens slutsats är att vi människor bidrar till klimatförändringarna, därför är det viktigt att vi förstår de bakomliggande orsakerna.

Det klimatsystemet bryr sig om är enbart mänsklighetens totala utsläpp. Detta kan på ett enkelt sett beskrivas med formeln:

I = P x A x T

Den totala miljöpåverkan (I) är produkten av befolkningsmängden (P), rikedomen (A) och tekniken (T).

Sidor

Prenumerera på One Man Think Tank RSS