Tankar och förslag för minskad främlingsfientlighet och rasism

Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad främlingsfientlighet och rasism släppte här om dagen en rapport. I den presenteras tio texter författade av arbetsgruppens olika medlemmar. Gruppens medlemmar består av:

Anders Wallner, partisekreterare (MP)
Ayse Duyar, lokalpolitiker (MP)
Hidayet Tercan, entreprenör, företagare och debattör
Isobel Hadley-Kamptz, författare och frilansskribent
Jason Diakité, artist
Maria Ferm, riksdagsledamot (MP)
Mehmet Kaplan, riksdagsledamot (MP)
Navid Modiri, kommunikatör, artist och entreprenör
Philip Barnard, språkrör Grön Ungdom syd
Susanne Gunnarsson, främlingsnyfiken

Varje medlem har fått skriva några tankar och förslag för minskad främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle. Den text jag tycker var bäst var den följande skriven av Navid Modiri.

När du kallar en person för rasist så slutar du lyssna

Jag har valt att engagera mig i det Sverige jag ser framför mig och inte det Sverige vi nöjt oss med.

Samtalet spelar en viktig roll för att motverka främlingsfientlighet. När människor får kunskap och förståelse för andra människors situation minskar oron. När människor får argument och fakta vågar de ta diskussionen i fikarummen och på släktträffen.

När du kallar en annan person för rasist så stärker du samma avstånd som uppstår när en annan person kallar någon för svartskalle. Även om en person uttalar något som får en anann att uppfatta denne som rasist så finns det än mer mänskliga och beteendevetenskapliga anledningar till uttalandet. Det finns en komplexitet som vi missar när vi delar upp människor i läger om antirasister och rasister.

Det mångfaldssamhälle som vi har idag och den värld vi vill bygga upp - en värld där människor med olika etnicitet, sexuell läggning och världsliga åskådningar, ska växa upp och leva i - kommer att ställa ännu högre krav på komplexitet. När du kallar en person för rasist så slutar du själv lyssna på den personen. Du slutar vara nyfiken på vad som har format honom eller henne till att göra dessa uttalanden eller begå vissa handlingar.

Även om personen är föremål för en brottslig utredning så bör det från vår sida finnas en nyfikenhet krinv varför människor uttalar sig så. Är det helt enkelt så att de ÄR rasister eller är det så att de är människor som uttalar sig rasistiskt. Kan det till och med vara så komplext att de är människor som känner rädsla och otrygghet och klär dessa känslor i rasistiska uttalanden, att det är en enklare utväg än att möta sin aegnafördomar, sin egen otrygghet och sina egna rådslår.

Jag vill undersöka om det går att skapa förståelse och trygghet så att effekten av detta blir att rasism och främlingsfientlighet minskar. Istället för att kalla människor för rasister så lyssnar vi på dem och försöker ta reda på vilka komplexa känslor och förutsättningar som ligger bakom och vad vi kan göra åt den problematik som uppstår när kulturer ska integreras i varandra.

Navid Modiri,
kommunikatör, artist och entreprenör

Anledningen till att jag tycker denna text var bäst är för att den visar på en empatisk inställning samt en vilja att lyssna och försöka förstå varför personer säger rasistiska saker eller rent av är rasister. Jag försöker själv lyssna på människor för jag vill förstå hur de tänker och vilken bakgrund de har. Då kan jag lättare förstå dem och de kan bygga upp ett förtroende för mig. Ett förtroende är nämligen nyckeln till att övertyga någon.

Precis som jag har lyssnat på syriska flyktingar som kritiserat mig för att jag burit palestinasjal så har jag även lyssnat på sverigedemokrater som känt en frustration över hur det svenska samhället struntar i dem. En del har uttryckt islamofobiska eller rasistiska åsikter men jag har ansett att det ändå varit viktigt att lyssna. Om vi dömer människor för hårt eller för tidigt så kommer vi inte åt deras tankar och värderingar. Vi får inte veta vilka de är eller vilka faktorer som kan ha bidragit till att utveckla deras åsikter. Dessa kunskaper och de relationer vi bygger upp är oerhört viktiga om vi vill kunna minska främlingsfientligheten och rasismen i samhället.

Resten av texterna från Miljöpartiets arbetsgrupp hittar ni här på omrasism.se (rapporten finns längst ned). Vilken text tycker ni är bäst?