Vad media inte berättar om Syrien

Varje gång USA uttalar sig om situationen i Syrien kommer jag att tänka på Wesley Clark - den före detta fyrstjärniga generalen och överbefälhavaren för Nato. I början av 2007 intervjuades han i det oberoende nyhetsprogrammet Democracy Now. Under intervjun berättade han om hur han efter 11 september-attacken fick ta del av hemlighetsstämplad information om att USA skulle anfalla sju länder på fem år. Länderna var: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.

Det viktigaste ur intervjun kan ni se i följande Youtube-klipp:

Project for a New American Century

Senare under 2007 vid en föreläsning anordnad av den oberoende utbildningsorganisationen The Commonwealth Club of California berättar Clark samma sak på nytt men tar då även upp flera relaterade perspektiv. Han berättar hur personer från den neokonservativa tankesmedjan Project for a New American Century (PNAC) kuppat igenom en förändring av amerikansk utrikespolitik.

PNAC grundades av flera inflytelserika personer som en reaktion på Kalla krigets slut. Med USA som ensam supermakt såg de nu en unik möjlighet att agera militärt för att stärka landets maktposition.Det hade länge funnits ett intresse att öka kontrollen av Mellanöstern för att säkra åtkomsten till regionens olja. Detta framgår bland annat i den läckta Wolfowitz-doktrinen - ett hårt kritiserat dokument som beskriver hur USA ska säkra sin globala maktposition. Samma tankar präglar PNAC vilket också framgår i deras plan Rebuilding America's Defences. Planen går dock betydligt längre eftersom den bland annat förespråkar ett världsherravälde, flera storskaliga krig, en stor satsning på militären och att det amerikanska ledarskapet ska vara överordnat FN. Iran beskrivs som ett potentiellt omfattande hot mot USAs intressen i Mellanöstern. Eftersom Syrien är Irans närmaste allierade blir det landet också en del av hotet.

När Bush blev president fick PNAC ett stort inflytande, bland annat genom viktiga positioner inom administrationen.
Richard Cheney - Vicepresident
Donald Rumsfeld - Försvarsminister
Paul Wolfowitz - Biträdande försvarsminister
John R. Bolton - USAs ambassadör i FN

Personer inom PNAC var även författare bakom A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm - en handlingsplan som beskriver hur Israel ska säkra sin position i Mellanöstern. Flera journalister har påpekat likheterna mellan denna plan och USAs förda utrikespolik. Exempelvis förespråkade planen att Saddam skulle avsättas. Den beskriver även Syrien som ett hot mot Israels norra gräns, hur man ska betona Syriens massförstörelsevapen samt hur landet ska bekämpas via proxykrig, dvs att man låter tredjeparter slåss för en istället för att använda egna styrkor.

Paul Wolfowitz

Under föreläsningen talar Clark om ett möte han hade med Paul Wolfowitz som då var tredje högsta personen på Pentagon. För er som inte känner till Wolfowitz så har han länge haft ett stort inflytande på amerikansk utrikespolitik, bland annat genom sin position vid Pentagon men också som biträdande försvarsminister i Bushadministrationen samt ordförande av PNAC.

Vid Clarks besök uttrycker Wolfowitz besvikelse över att de inte tagit bort Saddam från makten men sa även att de hade lärt sig en sak: De kunde agera militärt i regionen utan att Sovjet blandade sig i och de hade nu 5-10 år på sig att rensa upp Sovjets gamla klientstater innan nästa supermakt kliver in på banan för att utmana dem. Wolfowitz nämner Syrien, Irak och Iran. Här någonstans i början av 90-talet föddes sannolikt planen om regimförändring i Syrien.

Se gärna detta utdrag från föreläsningen, det finns fler intressanta perspektiv som nämns:

Irakinvasionen 2003 blev dock inte riktigt som USA tänkt sig. De trodde att kriget skulle vara över på några månader och att folket skulle vara mer positivt till deras störtande av Saddam. Istället blev det ett över åtta år långt krig och där landet fortfarande är i kaos. Av den anledningen blev också USAs plan förändrad.

Qatar önskar en gasledning till Turkiet

En annan anledning till Syrienkonflikten kan vara den gasledning som Qatar vill dra till Turkiet.
"Vi är angelägna att få en gasledning till Turkiet" sa Qatars ledare Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani för tre år sedan. Det skulle även förklara Qatars, Turkiets samt flera EU-länders inblandning i konflikten. Både EU och Turkiet vill efter de senaste gaskriserna minska beroendet av rysk gas. Assad har dock vägrat att låta Qatar dra denna gasledning genom Syrien med hänvisning till att det skulle förstöra landets relation till Ryssland.

Västerländska styrkor i Syrien

Inbördeskriget i Syrien började som ett folkligt missnöje mot den sittande regimen - precis som i andra länder under Den arabiska våren. Det är dock inte helt självklart att allt missnöje och alla händelser var helt naturliga. En taktik som USA använde exempelvis i Irak är att hetsa regimmotståndare mot regimer. Det görs genom att provocera oppositionen eller nyttja betalda aktivister och infiltratörer för att sprider propaganda eller piska uppstämningen.

WikiLeaks har kommit över ett mail från 2011 där det framgår att USA och antagligen Storbritannien, Frankrike, Jordanien och Turkiet vid det laget hade specialstyrkor i Syrien. Dessa fokuserade redan då på rekognosering samt utbildning av oppositionen. Hypotetiskt skulle fokus ligga på gerillaattacker, lönnmord och att försöka få regimstyrkorna att sönderfalla från insidan.

LA Times har rapporterat att CIA och amerikanska specialstyrkor sedan förra året utbildat rebellerna i att hantera pansarvärn och luftvärn.

Den Israeliska säkerhetspolitiska nyhetssiten Debka rapporterade den 26 juni förra sommaren att brittiska och qatarska specialstyrkor var i Syrien och hjälpte rebellerna.


British and Qatari special operations units are operating with rebel forces under cover in the Syrian city of Homs just 162 kilometers from Damascus, according to debkafile’s exclusive military and intelligence sources. The foreign troops are not engaged in direct combat with the Syrian forces bombarding different parts of Syria's third largest city of 1.2 million. They are tactical advisers, manage rebel communications lines and relay their requests for arms, ammo, fighters and logistical aid to outside suppliers, mostly in Turkey.


This site is the first to report the presence of foreign military forces in any of the Syrian uprising's embattled areas. Our sources report the two foreign contingents have set up four centers of operation - in the northern Homs district of Khaldiya, Bab Amro in the east, and Bab Derib and Rastan in the north. Each district is home to about a quarter of a million people.

Propaganda inför Irakkriget

Det är svårt att inte se likheter mellan tiden inför Irakinvasionen och det nuvarande kriget i Syrien. Exempelvis förs en liknande propaganda mot regimen. Flera oberoende rapporter har kommit fram till att Bushadministrationen spred falska påståenden och ljög inför Irakkriget.
The Center for Public Integrity har hittat 935 falska påståenden från Bushregimen. Ett par rapporter från Vita huset talar även om en stor omfattning av falska påståenden:

Iraq on the record - The Bush administration's public statements on Iraq

Report of the Select committee on intelligence on postwar findings about Iraq's WMD programs and links to terrorism and how they compare with prewar assessments

Den senaste gasattacken i Syrien

I media sprids nu budskapet att det var Assadregimen som låg bakom den senaste gasattacken. Den oberoende tidningen Mintpress news har dock genomfört omfattande intervjuer med läkare, rebeller, offer, anhöriga och lokalinvånare. Från dessa intervjuer framgår det att många tror att de kemiska stridsmedlen kom från den saudiska prinsen Bandar bin Sultan och att attacken utfördes av rebeller. Det berättas om hur rebellerna förvarade dessa vapen i tunnlar under marken, hur vissa dog i dessa tunnlar samt att rebeller är betalda av den saudiska regimen.

Bandar bin Sultan är samma prins som nyligen sägs ha hotat Putin att inte hålla tillbaks tjetjenska terroristgrupper från vinter-OS 2014 i Sotji.

"I can give you a guarantee to protect the Winter Olympics in the city of Sochi on the Black Sea next year. The Chechen groups that threaten the security of the games are controlled by us, and they will not move in the Syrian territory’s direction without coordinating with us. These groups do not scare us. We use them in the face of the Syrian regime but they will have no role or influence in Syria’s political future.”

Slutsats

USA, Storbritannien och Frankrike har sannolikt egna intressen i konflikten och inte har varit ärliga med sitt hemliga deltagande i kriget. USA spred inför Irakkriget stora mängder av falsk propaganda. Av dessa anledningar går det helt enkelt inte att lita på den information som dessa länder idag presenterar. Därför bör också svenska massmedia - enligt de pressetiska reglerna - vara betydligt mer kritiska till den information som kommer från USA och andra västmakter.

Det finns även andra perspektiv på Syrien, exempelvis konflikten mellan Shia och Sunni samt hur Saudiarabien vill ha bort Assad.